1957

SILNIČNÍ OKRUH

„ POD ŠTRAMBERSKOU TRÚBOU“

„Pod Štramberskou Trúbou“ mezi Kopřivnici a Novým Jičínem, byla vyhledána nová trať pro silniční závody motocyklů a automobilů. Trať je 6100 m dlouhá, velmi rychlá a jezdecky značně obtížná. Odborníci se shodují v názoru, že tento nový okruh po menších úpravách se může v budoucnu stát jevištěm i mezinárodních závodů. Téměř celá trať je obklopena prostornými svahy, kde se může pohodlně umístit velké množství diváků bez nebezpečí přímého ohrožení při náhodné havárii některého jezdce. Z většiny míst je přehled po velkém úseku trati. Prvním podnikem, který se na této tratí uspořádá, je silniční závod motocyklů o přebor Moravy, spojený se závodem automobilů třídy 750 ccm. Závod pořádá OAMK Nový Jičín za spolupráce pobočky Tatra Kopřivnice dne 15 září 1957.